Ansök om medlemskap | Kontakta oss

Vad får jag?

SIMRA är ett nätverk för personer som i sitt yrke eller i övrigt är intresserade av analys av konjunktur-, struktur och omvärldsfrågor.

Syftet med föreningen är att kunna träffa likasinnade under lättsamma, förtroendefulla former för kompetensutveckling och för att kunna ställa frågor direkt till andra ekonomer, analytiker eller beslutsfattare.

SIMRA anordnar lunchseminarier 4-5 gånger per år. Vid föreningens träffar ges möjlighet till fördjupade kunskaper av kvalificerade föredragshållare och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna. Seminarierna är varierade till sin karaktär och innehåller iblans paneldiskussioner kring någon viktig fråga.

Vad kostar det?

Medlemsavgift: 1 500 kr. I medlemsavgiften ingår tre-fyra seminarier per år inklusive lunch plus nätverksträffar.

SIMRAs bankgiro: 149-69 00

Orgnr: 819000-6869

E-mail: simra.sem@gmail.com

Bli medlem eller kontakta oss genom att fylla i informationen nedan.