Hur djup blir lågkonjunkturen 2023?

Den svenska ekonomin befinner sig i kris. Inflationen, enligt KPI, var 11,7 procent i januari. Kronan har blivit en skvalpvaluta. Svenska hushåll är generellt mera skuldsatta och mer räntekänsliga  än i många övriga EU-länder. Vidare visar EU-kommissionens senaste...

Från kris till kris

Världsekonomin har under det senaste året drabbats av en kris där inflationen har stigit kraftigt. Detta har medfört att många Centralbanker har börjat att snabbt höja sina styrräntor. Dessutom har de svenska hushållen under lång tid ökat sina skulder avsevärt....

Hur räntekänsliga är svenska hushåll?

För att bekämpa den snabbt stigande inflationen har Sveriges Riksbank höjt styrräntan ett antal gånger. Ingen vet i nuläget på vilken nivå som räntan kommer att toppa. Under det senaste decenniet har Riksbankens styrränta varit historiskt låg och under perioden...

Hur ser framtidens globala värdekedjor ut?

Coronakrisen och kriget i Ukraina har orsakat utbudsstörningar för näringslivet. Längre leveranstider och brist på insatsvaror har fått företag att se över sina inköps- och lagerstrategier. Exempelvis har flera företag inom tillverkningsindustrin byggt upp större...

Ekonomiskt samtal i krigets skugga

Rysslands invasion av Ukraina har under de senaste veckorna inneburit stora förändringar i världsekonomin. Med anledning av detta har styrelsen i SIMRA beslutat att årets prognosseminarium  kommer att ha en ny inriktning.  Mot bakgrund av det rådande kriget blir det...