När vi inleder 2024 är förväntningarna på centralbankerna uppskruvade. Marknadens prissättning visar att styrräntorna ska sänkas kraftigt under året och ekonomkåren har kontinuerligt tidigarelagt sina prognoser för när sänkningarna inleds.

Enligt Riksbanken själv ska styrräntan dock vara oförändrad på 4 procent till 2025/2026. Få tror dock på Riksbankens prognos och troligtvis gör de snart en U-sväng.

Hur låg kan styrräntan bli? Var ligger en långsiktig jämviktsränta? Ska vi tillbaka till nollränta, eller stämmer marknadens uppfattning att vi långsiktigt stannar på 2,5 procent?

Jesper Hansson och Amanda Sundström har nyligen arbetat på Riksbanken. Kom och lyssna på när de delar med sig om sina tankar från insidan.

 

Jesper Hansson är idag seniorekonom på Swedbank Makroanalys. Han var tidigare chef för Riksbankens avdelning för penningpolitik, chef för ekonomiska avdelningen på finansdepartementet och prognoschef på Konjunkturinstitutet.

Amanda Sundström arbetar idag som ränte- och valutastrateg på SEB. Tidigare har hon arbetat som seniorekonom på Riksbankens avdelning för penningpolitik och har även jobbat som ekonom på Riksbankens avdelning för marknader.

Varmt välkomna! Vi hoppas på en livfull debatt. Glöm inte att anmäla er. 

Tid: 16 februari 2024, lunch serveras från 11.45, seminariet börjar 12.00 och slutar 13.00 

Plats: Mäster Samuelsgatan 20, Söderberg & Partners

Vänliga hälsningar,

Styrelsen SIMRA

.