Kris för bostadsbyggandet

Bostadsbyggandet upplever sin värsta kris sedan 90-talet. Byggkostnaderna har ökat snabbare än de gjort på 50-år samtidigt som hushållens köpkraft kraftigt försvagats. Bostadsbyggandet kommer mer än halveras på kort tid, och höstbudgeten saknade åtgärder för att...

Vilka lärdomar kan vi dra från avtalsrörelsen?

Avtalsrörelsen 2023 är ännu inte slut, men i flertalet branscher har parterna kommit överens. Trots skyhög inflation lyckades industrins parter den 31 mars enas om ett tvåårigt avtal och ett ”märke” som övriga branscher hittills tycks ha följt, trots flera varsel och...

Hur djup blir lågkonjunkturen 2023?

Den svenska ekonomin befinner sig i kris. Inflationen, enligt KPI, var 11,7 procent i januari. Kronan har blivit en skvalpvaluta. Svenska hushåll är generellt mera skuldsatta och mer räntekänsliga  än i många övriga EU-länder. Vidare visar EU-kommissionens senaste...

Från kris till kris

Världsekonomin har under det senaste året drabbats av en kris där inflationen har stigit kraftigt. Detta har medfört att många Centralbanker har börjat att snabbt höja sina styrräntor. Dessutom har de svenska hushållen under lång tid ökat sina skulder avsevärt....

Hur räntekänsliga är svenska hushåll?

För att bekämpa den snabbt stigande inflationen har Sveriges Riksbank höjt styrräntan ett antal gånger. Ingen vet i nuläget på vilken nivå som räntan kommer att toppa. Under det senaste decenniet har Riksbankens styrränta varit historiskt låg och under perioden...

Hur ser framtidens globala värdekedjor ut?

Coronakrisen och kriget i Ukraina har orsakat utbudsstörningar för näringslivet. Längre leveranstider och brist på insatsvaror har fått företag att se över sina inköps- och lagerstrategier. Exempelvis har flera företag inom tillverkningsindustrin byggt upp större...