Svensk ekonomi är på väg att lämna en tuff tid bakom sig med hög inflation och höga räntor. Det lär vara tufft ett tag till men vi närmar oss tiden då Riksbanken väntas inleda en serie räntesänkningar – en välkommen lättnad för många hushåll och företag. Enligt den internationella valutafonden väntas svensk BNP-tillväxt vara fortsatt mycket svag i år för att därefter gradvis stärkas.

Mot bakgrund av denna utveckling bjuder SIMRA in till årets prognosseminarium 2024. På mötet bygger landets samlade branschexpertis, i form av chef-/branschekonomer, tillsammans upp en samlad BNP-prognos från produktionssidan. Ett antal inbjudna prominenta gäster ger varsin översiktlig presentation samt prognos: Annika Wallenskog, SKR; Erik Spector, Teknikföretagen; Kerstin Hallsten, Industriarbetsgivarna; Fredrik Isaksson, Byggföretagen; Maria Mikkonen, Svensk Handel; Carl Eckerdal, IKEM och Livsmedelsföretagen; Torbjörn Halldin, Svenskt Näringsliv; Thomas Jakobsson, Visita; Rickard Eriksson, Svenska Bankföreningen samt Patrick Joyce, Almega. Dessutom ges övergripande kommentarer av Maria Wallin-Fredholm, Swedbank och Erik Spector, Teknikföretagen.

Före prognosseminariet hålls SIMRA:s årsmöte

Ange i er anmälan till seminariet om ni även har för avsikt att närvara på årsmötet.

Senaste datum för anmälan är den 15 april 2024.

En förutsättning för att kunna rösta på årsmötet är att man har betalat medlemsavgiften för 2024.

 

Varmt välkomna! Vi hoppas på en livfull debatt. Glöm inte att anmäla er. 

Tid: 22 april 2024. Lunch serveras från 11:30. Årsmötet  börjar 11:50. Prognoseminariet pågår mellan 12:30-14:30.

Plats: Swedbank, Regeringsgatan 30-32, hisshall B, plan 5.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen SIMRA