Bostadsbyggandet upplever sin värsta kris sedan 90-talet. Byggkostnaderna har ökat snabbare än de gjort på 50-år samtidigt som hushållens köpkraft kraftigt försvagats. Bostadsbyggandet kommer mer än halveras på kort tid, och höstbudgeten saknade åtgärder för att mildra krisen.

Vilka faktorer är det som driver krisen? Är penningpolitiken väl avvägd? Vad krävs för en långsiktigt hög och jämn byggtakt som bättre svarar upp mot bostadsbehovet? Vad får byggkrisen för konsekvenser för arbetsmarknaden?

Dessa frågor och många andra kommer vi att diskutera på lunchseminariet den 30 november.

Fredrik Isaksson, chefekonom på Byggföretagen, inleder seminariet. Robert Boije, chefekonom på SBAB, och Daniella Waldfogel, vice VD och näringspolitisk chef på Stockholms handelskammare, kommenterar. 

Varmt välkomna! Vi hoppas på en livfull debatt. Glöm inte att anmäla er. 

Tid: 30 november, lunch serveras från 11.45, seminariet börjar 12.00 och slutar 13.00 

Plats: Ratio, Sveavägen 59, 4 tr.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen SIMRA