Sverige går snabbt mot att bli ett av de första kontantlösa länderna i världen. SIMRA:s medlemmar hade nöjet att få lyssna till och diskutera med Gabriel Söderberg, Ph.D som berättade för oss om Riksbankens projekt för att undersöka om Riksbanken kan och bör ge ut en digital valuta, den så kallade e-kronan, och hur det i så fall skulle kunna gå till. 

Gabriel Söderberg redde ut varför Riksbankens arbete med e-kronan är viktigt just nu och hur arbetet kommer se ut framöver. Vilka problem kan en e-krona adressera? Hur kan en e-krona se ut? Vilka blir konsekvenserna för penningpolitiken och för den finansiella stabiliteten? Stort tack, Gabriel!

Tid: 8 december 2017  kl. 12:00-15:00.

Plats: Storgatan 19, plan 4.

Vänliga hälsningar

Styrelsen SIMRA