Rysslands invasion av Ukraina har under de senaste veckorna inneburit stora förändringar i världsekonomin. Med anledning av detta har styrelsen i SIMRA beslutat att årets prognosseminarium  kommer att ha en ny inriktning. 

Mot bakgrund av det rådande kriget blir det orimligt att göra traditionella siffersatta prognoser. Istället kommer de inbjudna branschekonomerna att föra en diskussion om hur respektive bransch samt den svenska ekonomin påverkas av kriget. Ni får därmed möjligheten att diskutera och reflektera över vilka ekonomiska inverkningar som kriget i Ukraina kommer att få framöver.

Vi inleder med en lunch och extra årsmöte. 

Tid: 31 mars 2022
kl. 12:00-13:00
Lunch och extra årsmöte
kl. 13:00–15:00
Seminarium

Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19. 

Anmälan: Skicka din anmälan till e-postadressen i din inbjudan.

Vi behöver din anmälan senast den 22 mars 2022.

 

Vänliga hälsningar,

Styrelsen SIMRA