Världsekonomin har under det senaste året drabbats av en kris där inflationen har stigit kraftigt. Detta har medfört att många Centralbanker har börjat att snabbt höja sina styrräntor. Dessutom har de svenska hushållen under lång tid ökat sina skulder avsevärt. Befinner vi oss i början av en långvarig ekonomisk kris?

Med anledning av detta har SIMRA den stora glädjen att bjuda in Gunnar Wetterberg som med utgångspunkt från sin bok ”Pengarna och makten – Riksbankens historia” kommer att ge perspektiv på dagens ekonomiska läge.

Gunnar Wetterberg var chef för Finansdepartementets strukturenhet under 1990-talskrisen och ansvarig för Långtidsutredningarna 1992 och 1995, som bl.a. skisserade det nya pensionssystemet. Han har under senare år medverkat i panelen i ”Fråga Lund” och vunnit ”På Spåret” 2019 och 2020 tillsammans med Parisa Amiri.

Innan seminariet hålls även SIMRA:s årsmöte (se tid nedan). Ange i er anmälan till seminariet om ni även har för avsikt att närvara på årsmötet. En förutsättning för att kunna rösta på årsmötet är att man har betalat medlemsavgiften som gäller för både 2020, 2021 och 2022. Dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse kommer att skickas ut vid ett senare tillfälle (minst två veckor före årsmötet).

Tid: 6 december 2022
kl. 11:00–11:30
SIMRA:s årsmöte 2022
kl. 11:30–12:00
Lunch 
kl. 12:00–13:00
Seminarium

Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19. (Namnbrickor hämtas i receptionen.)

Anmälan: Skicka din anmälan till e-postadressen i din inbjudan.

Vi behöver din anmälan senast den 30 november 2022.

 

Vänliga hälsningar,

Styrelsen SIMRA