Den svenska ekonomin befinner sig i kris. Inflationen, enligt KPI, var 11,7 procent i januari. Kronan har blivit en skvalpvaluta. Svenska hushåll är generellt mera skuldsatta och mer räntekänsliga  än i många övriga EU-länder. Vidare visar EU-kommissionens senaste prognos att BNP-tillväxten beräknas bli minus 0,8 procent under 2023, vilket är den sämsta inom EU.

 Mot bakgrund av denna utveckling bjuder SIMRA in till årets prognosseminarium 2023. På mötet bygger landets samlade branschexpertis, i form av bransch-/chefekonomer, tillsammans upp en samlad BNP-prognos från produktionssidan. 6–7 inbjudna branschekonomer ger varsin översiktlig presentation samt prognos. Dessutom ges övergripande kommentarer av Cathrine Danin, Senior Analytiker, Swedbank Robur och Ylva Hedén Westerdahl, Prognoschef, Konjunkturinstitutet.

 Före prognosseminariet hålls SIMRA:s årsmöte (se tid nedan). Ange i er anmälan till seminariet om ni även har för avsikt att närvara på årsmötet. En förutsättning för att kunna rösta på årsmötet är att man har betalat medlemsavgiften för 2023.  I den inbjudan ni fått per mejl finner ni fakturan för medlemsavgiften 2023. 

 Dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse kommer att skickas ut vid ett senare tillfälle (minst två veckor före årsmötet). 

Tid: 18 april 2023
kl. 11:00–11:30
SIMRA:s årsmöte 2023
kl. 11:30–12:00
Lunch 
kl. 12:00–14:00
SIMRA:s prognosseminarium

Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19. (Namnbrickor hämtas i receptionen.)

Anmälan: Skicka din anmälan till e-postadressen i din inbjudan.

Vi behöver din anmälan senast den 11 april 2023.

 

Vänliga hälsningar,

Styrelsen SIMRA