För att bekämpa den snabbt stigande inflationen har Sveriges Riksbank höjt styrräntan ett antal gånger. Ingen vet i nuläget på vilken nivå som räntan kommer att toppa. Under det senaste decenniet har Riksbankens styrränta varit historiskt låg och under perioden 2015–2019 till och med negativ. Detta har lett till en betydande skulduppbyggnad hos många hushåll. En mycket aktuell fråga är därför hur hög ränta de svenska hushållen klarar av innan den privata konsumtionen stagnerar eller t.o.m. faller kraftigt? Dessutom diskuteras nivån på jämviktsräntan på lång sikt.

Med anledning av detta har SIMRA den stora glädjen att bjuda in till seminarium med fokus på ränteutvecklingen.

Till vår hjälp att sprida ljus över dessa frågor har vi som huvudtalare bjudit in Matilda Kilström, Senior Economist, Riksbanken och Thomas Eisensee, Forskningschef, Konjunkturinstitutet.

Tid: 19 oktober 2022, kl. 11:30-13:00 (lunch från kl. 11:30 med efterföljande seminarium).

Plats: Storgatan 19, våningsplan 4.

Anmälan: Skicka din anmälan till e-postadressen i din inbjudan.

Vi behöver din anmälan senast den 14 oktober 2022.

Vänliga hälsningar

Styrelsen SIMRA