Coronakrisen och kriget i Ukraina har orsakat utbudsstörningar för näringslivet. Längre leveranstider och brist på insatsvaror har fått företag att se över sina inköps- och lagerstrategier. Exempelvis har flera företag inom tillverkningsindustrin byggt upp större lager för att säkra tillgången på insatsvaror medan en del näringsidkare använder fler leverantörer. Översynen av de globala värdekedjorna började dock redan innan pandemin och Ukrainakriget och en ökad tveksamhet till globaliseringen kunde märkas.

SIMRA har den stora glädjen att bjuda in till seminarium med fokus på framtidens globala värdekedjor. Hur ser omställningen ut för tillverkningsindustrin och den kunskapsintensiva tjänstesektorn? Vad talar för att leveranskedjorna kortas ned ytterligare? Vilka effekter får detta på inflation och tillväxt? Till vår hjälp att sprida ljus över dessa frågor har vi som huvudtalare bjudit in Lena Hagman, seniorekonom och Erik Frohm, Ekonom, OECD.

Tid13 juni 2022, kl. 12:00-14:00 (lunch från kl. 12:00 med efterföljande seminarium)

Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, våningsplan 4

Anmälan: Skicka din anmälan till e-postadressen i din inbjudan.

Vi behöver din anmälan senast den 8 juni 2022. 

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen SIMRA