Den el som produceras i Sverige är till 98 procent fossilfri, vilket innebär mycket låga klimatutsläpp. Samtidigt är det svenska näringslivet mycket beroende av elenergi och det är sannolikt att efterfrågan kommer att öka kraftigt då näringslivet ska minska sina klimatutsläpp. Det kommer att innebära stora investeringar i både elproduktion och överföringskapacitet.

Kommer Sverige att klara en fossilfri elförsörjning? Vilka investeringar är nödvändiga för att säkra elförsörjningen samt att få nya företag att vilja etablera sig i Sverige? Vilken roll har kärnkraften? SIMRA har den stora glädjen att bjuda in till seminarium med fokus på Sveriges elförsörjning.

Till vår hjälp att sprida ljus över dessa frågor har vi som huvudtalare bjudit in Lina Håkansdotter, Head of Sustainablity and Infrastructure, Svenskt Näringsliv och Niclas Damsgaard, Chief Strategist, Svenska Kraftnät.

Seminariet kommer att vara helt virtuellt och deltagande sker via Teams.

Tid: 7 oktober 2021, kl. 12:00-13:00.

Plats: Teams. En länk skickas före mötet till dem som anmält sig till mötet. Skicka din anmälan till e-postadressen i din inbjudan. Deadline för anmälan är den 2 oktober 2021.

Vänliga hälsningar

Styrelsen SIMRA