SIMRA hade glädjen att kunna bjuda in till ett spännande lunchseminarium med Brexit-tema, både ur ett politiskt och ekonomiskt perspektiv. Två utomordentliga talare var inbjudna för att täcka upp den breda ansatsen. De politiska dimensionerna kring Brexit och de kommande utträdesförhandlingarna belystes förtjänstfullt av Oscar Stenström, statssekreterare åt EU-minister Ann Linde. De ekonomiska aspekterna kring Brexit, inte minst på handelsnivå, belyses lika förtjänstfullt av Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Stort tack till Oscar och Andreas för deras två spänstiga dragningar och stort tack till alla närvarande för en lika spänstig efterföljande diskussion!

 Tid: 21 september 2016 kl. 11:45-14:00.

Plats: Ledarna, Sankt Eriksgatan 26, plan 1, lokal ”Statschefen”.

Vänliga hälsningar

Styrelsen SIMRA