SIMRA hade nöjet att bjuda in till ett lunchseminarium rörande läget på bostadsmarknaden. Frågor som huruvida det råder brist på bostäder och vad som i så fall bör göras, ifall vi har en prisbubbla på bostadsmarknaden och om hushållens skuldsättning utgör en makroekonomisk risk eller ej, är vanligt förekommande i debatten.

Vi hade glädjen att gästas av fastighetsekonomen Ted Lindqvist,  tekn.lic. fastighetsekonomi KTH, VD på Evidens, som analyserat frågeställningarna ur många vinklar. Han presenterade en faktatung genomgång av olika aspekter som påverkar utvecklingen på bostadsmarknaden.

 Ett stort tack till Ted för den initierade och tänkvärda föredragningen – tack också till alla seminariedeltagare som bidrog till intressanta diskussioner kring den så viktiga frågan om bostadsmarknadens funktionssätt.

Tid: 19 september 2017  kl. 11:30-14:30.

Plats: Storgatan 19, plan 4.

Vänliga hälsningar

Styrelsen SIMRA