Den 16 november gick SIMRA:s 50-årsjubileumsseminarium med efterföljande festmiddag av stapeln. Det började med att Monica Nelson Edberg och Helge Svensson gav oss en intressant genomgång av SIMRA:s historik. På detta följde en exposé över den ekonomiska utvecklingen i Sverige under de senaste 50 åren, förtjänstfullt berättad av Anders Palmér, som också var en av seminariets båda moderatorer.

 Efter det var det dags för den första, högprofilerade panelen bestående av de erfarna prognosmakarna Olle Djerf, Barbro Wickman Parak och Mats Kinnwall, att delge oss sina erfarenheter under titeln ”Prognoser jag minns och prognoser jag helst vill glömma”. Den frågvisa publiken, där det fanns många med egen prognosvana, gavs och tog, chansen att ställa djuplodande frågor och få lika djuplodande svar.

 Efter pausen var det dags för den andra, högprofilerade panelen som hade ombetts att ge oss en – helt förutsättningslös – ”spaning” in i den osäkra framtiden, under titeln ”Utvecklingstendenser, framtida utmaningar och strukturella reformer för Sverige fram emot 2067”. Det kunde röra sig om mer övergripande synpunkter och breda penseldrag eller om en fokusering på ett enskilt område; talarna hade blivit ombedda att berätta helt fritt.

 Vi fick lyssna till vad Göran Persson, Leif Östling, Cecilia Hermansson, John Hassler och Jens Henriksson hade valt att tala om. De spände över ämnen som politiska risker och möjligheter, klimatförändringar och energipolitik, finans- , penning- och skattepolitik, digitalisering, demografi, arbets- och bostadsmarknad samt integration, globalisering och handelspolitik och EU:s framtid. Chatham House Rules, alltså en överenskommelse om att inte citera vad en specifik individ sagt, råder på SIMRA:s seminarier. Det ger en möjlighet att göra såväl föredrag som de efterföljande diskussionerna extra spänstiga. Och det var hög energi i salen! Många frågor!

 Efter denna späckade eftermiddag och tidiga kväll satte vi oss till bords för att avnjuta en god middag. Olle Djerf, Carl Eckerdal och Marie Giertz, den andra av seminariets båda moderatorer, delgav oss sina betraktelser på ett underhållande sätt.

 Ett stort tack till samtliga talare för de initierade och tänkvärda föredragen och diskussionerna; ni gjorde en utomordentlig insats! Samma sak gäller de båda moderatorerna. Tack också till den köks- och serveringspersonal som så skickligt såg till att vi fick en riktigt god middag.

Tid: 16 november 2017, kl. 13:00 och framåt, middag ca. 19:30.

Plats: Storgatan 19.

Vänliga hälsningar

Styrelsen SIMRA