Välkommen till SIMRAs lunchseminarium i eftervalstider. Temat för dagen är Sveriges väg framåt ekonomiskt/politiskt. Vilka är de stora utmaningarna den svenska ekonomin står inför – hur kan vi bäst möta dem? Behovet av reformer och breda politiska uppgörelser har efterlysts ett tag bland ekonomer. Vilka är de mest kritiska reformbehoven för att rusta Sverige för framtiden.

Detta är något av det som kommer att avhandlas när Simra har den stora glädjen att välkomna Laura Hartman, välkänd nationalekonom och debattör och Anders Palmér som bland annat arbetat som chefekonom och som mångårig deltagare i Ekonomiska klubben. Två rutinerade ekonomer som kommer att ge varsin spaning för att sedan delta i en öppen diskussion med Simras medlemmar.

Tid: 17 oktober 2018, kl. 12:00-14:30.

Plats: Storgatan 19, plan 4.

Anmälan: Skicka din anmälan till e-postadressen i din inbjudan.

Vi behöver din anmälan senast den 10 oktober 2018.

Vänliga hälsningar

Styrelsen SIMRA