Hur ser framtidens globala värdekedjor ut?

Coronakrisen och kriget i Ukraina har orsakat utbudsstörningar för näringslivet. Längre leveranstider och brist på insatsvaror har fått företag att se över sina inköps- och lagerstrategier. Exempelvis har flera företag inom tillverkningsindustrin byggt upp större...

Ekonomiskt samtal i krigets skugga

Rysslands invasion av Ukraina har under de senaste veckorna inneburit stora förändringar i världsekonomin. Med anledning av detta har styrelsen i SIMRA beslutat att årets prognosseminarium  kommer att ha en ny inriktning.  Mot bakgrund av det rådande kriget blir det...

Will Inflation Return?

Following the pandemic, inflation has risen above central bank targets. The inflation currently exceeds 3 percent in Britain and 5 percent in the US. In Sweden inflation reached 2.8 percent in September. The world has experienced a surge in energy and food prices....

Klarar Sverige elförsörjningen?

Den el som produceras i Sverige är till 98 procent fossilfri, vilket innebär mycket låga klimatutsläpp. Samtidigt är det svenska näringslivet mycket beroende av elenergi och det är sannolikt att efterfrågan kommer att öka kraftigt då näringslivet ska minska sina...

SIMRA:s prognosseminarium och årsstämma 2020

Välkomna att starta SIMRA:s verksamhetsår med årsstämma samt vårt återkommande prognosseminarium där landets samlade branschexpertis, i form av bransch- och chefsekonomer, tillsammans bygger upp en samlad BNP-prognos från produktionssidan. 6-7 inbjudna branschexperter...

Den nya EU-kommissionens utmaningar

Simra har den stora glädjen att bjuda in till ett lunchseminarium med EU-fokus. Den nya EU-kommissionen, under ledning av ordföranden Ursula von der Leyen, är nu i praktiken på plats.  Vilka är de stora utmaningar som den måste hantera och hur skall det gå till? Till...